OFERTA WSPÓŁPRACY

FINANCE

CONTROLLING

MANAGEMENT ACCOUNTING

Example Frame

OUTSOURCING, OUTSOURCING WEWNĘTRZNY

ZAKRES OUTSOURCINGU / ZAKRES USŁUG

  • Prezentacja i omówienie oferty:

Oferta omawiana jest w siedzibie przedsiębiorstwa lub drogą elektroniczną (e-mail, video-konferencja).

  • Wstępne uzgodnienie zakresu badań / kalkulacji / prac:

Na podstawie zdefiniowanych potrzeb przedsiębiorstwa lub naszej propozycji uzgadniany jest wstępny zakres oraz harmonogram prac.

  • Wybór formy współpracy:

Forma współpracy wynika z wielkości przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz jego struktury organizacyjnej. W większych przedsiębiorstwach produkcyjnych lepiej sprawdza się model współpracy polegający na włączeniu prac spółki Dekker Word do struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (np. jako wsparcia dla funkcjonujących działów lub w formie osobnego pionu finansowego, działów: strategicznej rachunkowości zarządczej, controllingu, finansowej kontroli wewnętrznej) – jako podmiotu zewnętrznego. W mniejszych przedsiębiorstwach produkcyjnych lepiej sprawdza się model oparty na prostym świadczeniu „pozostałych usług obcych”.

  • Zawarcie umowy dotyczącej współpracy:

Projekt umowy przesyłany jest przez spółkę Dekker Word do przedsiębiorstwa produkcyjnego do weryfikacji prawnej. Po uzgodnieniu treści następuje podpisanie umowy dotyczącej współpracy, umowy dotyczącej zabezpieczenia danych, konkurencji (ew. innych).

  • Zabezpieczenie danych:

Od strona prawnej: Zawarcie umowy dotyczącej ochrony danych oraz konkurencji, inne regulacje prawne wymagane przez przedsiębiorstwo produkcyjne.

Od strony technicznej: Dostęp do danych w siedzibie przedsiębiorstwa, dostęp do danych za pomocą zabezpieczonych kanałów elektronicznych (zdalny pulpit, VPN, inne preferowane przez przedsiębiorstwo). Dane przechowywane wyłącznie w siedzibie przedsiębiorstwa produkcyjnego na serwerze. Opracowania w formie papierowej również przechowywane wyłącznie w siedzibie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Komputery w siedzibie spółki Dekker Word działają wyłącznie jako terminale – punkty dostępowe. Możliwe inne uzgodnienia w tym zakresie.

  • Współpraca:

Przedsiębiorstwo produkcyjne wyznacza do bieżących kontaktów ze spółką Dekker Word wskazanych przez siebie pracowników z kluczowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Informacje zwrotne (badania, raporty zarządcze, kalkulacje, wnioski, opracowania, publikacje, inne) przekazywane są wyłącznie do wiadomości zarządu przedsiębiorstwa produkcyjnego lub osób wskazanych przez zarząd.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 DEKKER WORD. Copyright: IT Architekt